คู่มือการตั้งค่า OBEC WiFi (802.1x) สำหรับ Android

1.เข้าหน้า Home เข้าไปที่การตั้งค่า

2.เมื่อหน้าต่าง “ตั้งค่า”ปรากฏขึ้นให้เลือก WiFi เพิ่มเติม

3.เมื่อหน้าต่าง “WiFi เพิ่มเติม” ปรากฏขึ้นให้เปิดการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi
4.เลือก SSID : OBEC WiFi (802.1x)

5.จะปรากฏ Pop-Up ให้ปรับการตั้งค่าดังนี้
วิธีการ EAP : PEAP
การตรวจสอบสิทธิ์เฟส 2 : MSCHAPV2
ใบรับรอง CA : ไม่ได้ระบุ

6.ป้อนข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
ข้อมูลระบุตัวตน : ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username)
ตัวตนที่ไม่ระบุชื่อ : ว่าง (ไม่ต้องใส่)
ระหัสผ่าน : ใส่ระหัสผ่าน (Password)
7.กดปุ่ม “เชื่อมต่อ” เพื่อทำการเชื่อมต่อ

8.การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนได้

คำแนะนำ
การตั้งค่าระบบ OBEC WiFi (802.1x) สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ
1.ระบบปฏิบัติการของเครื่องรองรับการทำงาน 802.1x เท่านั้น
2.เป็นเครื่องที่ลงซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เช่นไม่ทำการ Jailbreak, ไม่ทำการ root
หรือไม่เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกปรับปรุงแก้ไข (Modify) เป็นต้น

X