คู่มือการตั้งค่า OBEC WiFi (802.1x) สำหรับ Windows 10

1. คลิกซ้ายที่ไอคอน Wi-Fi network บน System tray
2. คลิก OBEC WiFi (802.1x)

3. คลิก Connect (หากต้องการให้ครั้งต่อไปเชื่อมต่ออัตโนมัติ ทำเครื่องหมายหัวข้อ Connect automatically)

4.จะปรากฏ Dialog box User name (ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน) และ Password (รหัสผ่าน)

5.ป้อน User name (ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน) และ Password (รหัสผ่าน)
6.คลิกที่ปุ่ม OK

7.คลิกที่ปุ่ม Connect

8.การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

วิธีการแก้ไขสำหรับ การ Connect wireless ที่เป็น wpa2 enterpise ไม่ได้ สำหรับ window 10 ที่ได้มีการ Update Build version 1511 November ทำให้ไม่สามารถconnect ได้
ให้ทำการ Download ไฟล์ Registry ตาม Link: Disable_TLS_1.2
เมื่อ Download เสร็จแล้ว ให้ทำการ Double Click หลังจากนั้นจะมี dialog ขึ้น มา ให้กด Run และจะมี Dialog ให้กด

ให้ทำการ Restart เครื่อง 1 ครั้งเมื่อ ทำการ Restart เครื่อง เสร็จให้ลอง Connect OBEC WiFi (802.1x) อีกครั้ง