บุญประทายข้าวเปลือกประจำปี 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดงานบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญในหน้าที่การงาน ร่ำรวย ๆ ตลอดไปเทอญ