การออกรับบริจาคข้าวเปลือก และจตุปัจจัย งานบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยทางโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ผู้ปกครองนักเรียน ได้กำหนดการจัดงานบุญประทายข้าวเปลือก ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เพื่อจัดหางบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในโรงเรียน และรั้วโรงเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ออกรับบริจาคข้าวเปลือกและจตุปัจจัย จากหมู่บ้านนอกเขตบริการในระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2563 โดยมีญาติพี่น้องจากหมู่บ้านต่างๆให้การสนันสนุนข้าวเปลือก และจตุปัจจัยทั้งสิ้น
ข้าวเปลือกจำนวน 1,021 กิโลกรัม
ปัจจัยจำนวน 43,295 บาท (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)

ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณ พ่อแม่ญาติพี่น้อง ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน บ้านวังยาง บ้านขมิ้น บ้านเปือย บ้านบึง บ้านสมสะอาด บ้านคางฮุง บ้านเจริญศิลป์ บ้านหนองใผ่ บ้านนาดี บ้านดงมะไฟสามัคคี บ้านนาหัวบ่อ บ้านกลาง บ้านหนองดินดำ บ้านโนนเรือตอเรือ บ้านหนองเม็ก บ้านดอนต้นม่วง บ้านพอกใหญ่ บ้านสามแยกสูงเนิน บ้านสูงเนิน ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้