การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 ปีการศึกษา 2562 “นาดีหนองไผ่เกมส์” ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ และ สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยประเภทกีฬาต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แชร์บอล เปตอง และกรีฑา เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย