การเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้เล็งเห็นความสำคัญของพิษภัยยาเสพติด คณะครูและนักเรียน นำโดยนายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยได้เดินรณรงค์รอบหมู่บ้านพอกน้อย เพื่อแสดงให้ชุมชนเห็นว่าโรงเรียนมีความชัดเจนในการต่อต้านยาเสพติดและมีการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.3 โดยมีคณะครูทุกคนร่วมกิจกรรมด้วย

[ngg src=”galleries” ids=”35″ display=”basic_thumbnail”]