พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนและศิษย์เก่าได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่ครูบาอาจารย์ น้อมรำลึกถึงพระคุณครู และน้อมรับพรจากครูมาเป็นหลักในการเรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีวิตและวิชาการ ณ หอประชุมใหญ่ (อาคาร ร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้) โดยมีนายธีรพล  ผ่องกมล เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

[ngg src=”galleries” ids=”21″ display=”basic_thumbnail”]