ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรายินดีต้อนรับบุตรหลานของท่าน เข้าสู่ครอบครัวชุมชนบดมาดพอกน้อย มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับ

X