โครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

wattanasak.no

24 สิงหาคม 2565

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

wattanasak.no

12 สิงหาคม 2565

โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

wattanasak.no

26 กรกฎาคม 2565

สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์

wattanasak.no

13 กรกฎาคม 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางปราณี พิชัยช่วง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ (อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้)

wattanasak.no

17 มิถุนายน 2565

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ (อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

wattanasak.no

17 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน (ค่ายคุณธรรม)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

wattanasak.no

13 มิถุนายน 2565

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกับ เทศบาลตำบลพอกน้อย จัดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลพอกน้อย

wattanasak.no

13 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

wattanasak.no

5 มิถุนายน 2565
1 2 3 8
X