งานบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 นายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย พร้อมคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดงานบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา

wattanasak.no

13 มกราคม 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อมอบความสุขสนุกสนานให้กับนักเรียน

wattanasak.no

13 มกราคม 2566

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565

wattanasak.no

29 ธันวาคม 2565

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 “บดมาดพอกน้อยเกมส์”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

wattanasak.no

24 ธันวาคม 2565

การแข่งขันกรีฑา นักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 “บดมาดพอกน้อยเกมส์”

การแข่งขันกรีฑา นักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 “บดมาดพอกน้อยเกมส์”

wattanasak.no

21 ธันวาคม 2565

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สูงเนินเกมส์”

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในตำบลพอกน้อย “สูงเนินเกมส์” ประจำปี 2565

wattanasak.no

18 ธันวาคม 2565

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2565

กองลูกเสือโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

wattanasak.no

25 พฤศจิกายน 2565

ร้านน้องนิดเซ็นเตอร์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ร้านน้องนิดเซ็นเตอร์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

wattanasak.no

7 กันยายน 2565

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตนคติที่ดีต่อสาระวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย

wattanasak.no

26 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

wattanasak.no

24 สิงหาคม 2565
1 2 8
X