การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

wattanasak.no

30 ธันวาคม 2564

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต แบบบูรณาการ

wattanasak.no

10 มีนาคม 2564

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

wattanasak.no

22 สิงหาคม 2563

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดเลือกตั้งคณะกรรมดำเนินงานสภานักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

wattanasak.no

23 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

wattanasak.no

25 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยปีนี้จัดตรงกับวันที่ 10 มกราคม 2563

wattanasak.no

10 มกราคม 2563

การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 ปีการศึกษา 2562 “นาดีหนองไผ่เกมส์”

wattanasak.no

2 ธันวาคม 2562

กิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีคณะครู นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

wattanasak.no

26 กรกฎาคม 2561

การเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้เล็งเห็นความสำคัญของพิษภัยยาเสพติด จึง ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น

wattanasak.no

26 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อให้นักเรียน และศิษย์เก่าได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่ครูบาอาจารย์ น้อมรำลึกถึงพระคุณครู

wattanasak.no

21 มิถุนายน 2561
1 2 3 4
X