พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2565

กองลูกเสือโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

wattanasak.no

25 พฤศจิกายน 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางปราณี พิชัยช่วง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ (อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้)

wattanasak.no

17 มิถุนายน 2565

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ (อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

wattanasak.no

17 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน (ค่ายคุณธรรม)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

wattanasak.no

13 มิถุนายน 2565

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกับ เทศบาลตำบลพอกน้อย จัดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลพอกน้อย

wattanasak.no

13 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

wattanasak.no

5 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

wattanasak.no

26 กุมภาพันธ์ 2565

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย

wattanasak.no

26 กุมภาพันธ์ 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

wattanasak.no

4 กุมภาพันธ์ 2565
1 2 4
X