การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท (ตำบลพอกน้อย) ประจำปี 2566

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เข้าร่วมกิจกรรมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท (ตำบลพอกน้อย) ประจำปี 2566

wattanasak.no

19 พฤษภาคม 2566

พิธีมอบหลักฐานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดพิธีมอบหลักฐานทางการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

wattanasak.no

29 มีนาคม 2566

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดำเนินการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

wattanasak.no

26 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

wattanasak.no

12 กุมภาพันธ์ 2566

งานบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 นายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย พร้อมคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดงานบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา

wattanasak.no

13 มกราคม 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อมอบความสุขสนุกสนานให้กับนักเรียน

wattanasak.no

13 มกราคม 2566

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565

wattanasak.no

29 ธันวาคม 2565

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 “บดมาดพอกน้อยเกมส์”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

wattanasak.no

24 ธันวาคม 2565

การแข่งขันกรีฑา นักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 “บดมาดพอกน้อยเกมส์”

การแข่งขันกรีฑา นักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 “บดมาดพอกน้อยเกมส์”

wattanasak.no

21 ธันวาคม 2565
1 2 9
X