วันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียน ณ อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน มีส่วนร่วมต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด โดยมี ว่าที่ ร.ต.ต.วัชรินทร์ ไชยวงศ์คต จากสถานีตำรวจภูธรพรรณานิคม มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับนักเรียนในครั้งนี้

X