เทศบาลตำบลพอกน้อย ขุดลอกท่อระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้เข้าดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนฯ เพื่อกำจัดเศษขยะมูลฝอย ดินโคลนต่างๆ ออกจากท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลพอกน้อยทุกท่าน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนฯ มา ณ โอกาสนี้

X