ผู้นำชุมชนผู้ปกครองและคณะครูร่วมใจพัฒนาโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ปกครองและคณะครู ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนฯ โดยการนำของท่านทนงศิลป์ วจีสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขต 2 อำเภอพรรณานิคม ท่านเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ตลอดช่วงเช้ามีตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ โดยรอบบริเวณโรงเรียน และหน้าโรงเรียน เพื่อให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบ

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณน้ำใจอันใหญ่ยิ่งของทุกท่านมา ณ ที่นี้

X