| | vivaspb.com | finntalk.com

ติดต่อเรา

ที่อยู่
โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 47220 
โทรศัพท์ 042-746368 อีเมล info[at]bodmadphoknoi.ac.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์
อีเมลล์ติดต่อ noc[at]bodmadphoknoi.ac.th