ระบบทะเบียนเกียรติบัตรออนไลน์

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
Certificate Preview
โครงการรักษ์ภาษาไทย 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4 ก.ค. 2565
Certificate Preview
สัปดาห์วิทยาศาสต์แห่งชาติ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 มิ.ย. 2565
Certificate Preview
กรรมการสัปดาห์วิทยาศาสต์แห่งชาติ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ก.ย. 2563