การแข่งขันกรีฑานักเรียนอำเภอพรรณานิคม

การแข่งขันกรีฑานักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนอำเภอพรรณานิคม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย โดยได้รับความอนุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร