ขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต

1.เปิดเว็บบราวเซอร์ (ในตัวอย่างใช้ Google Chrome) เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังรูปที่ 1
รูปที่ 1

2. พิมพ์ URL (ที่อยู่เว็บไซต์ที่ต้องการเข้า) ในตัวอย่างจะพิมพ์ www.obec.go.th ดังรูปที่ 2
รูปที่ 2

3.หน้าเว็บไซต์จะเปลี่ยนไปยังหน้าระบบยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 3
รูปที่ 3

4.กรอก Username (บัญชีผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ดังรูปที่ 4
รูปที่ 4

5.เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องจะสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ดังรูปที่ 5
รูปที่ 5

6.คลิกที่ปุ่ม “แท็ปใหม่” เพื่อสร้างแท็ปใหม่ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังรูปที่ 6
รูปที่ 6