เมนูหลัก

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

การจัดงานวันครู  ประจำปี  2559

การจัดงานวันครู ประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 07 มกราคม 2559

ด้วยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพรรณานิคม ร่วมกับโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โรงเรียนสังกัด สพม. 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 โรงเรียนสังกัดเอกชน หน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ

Readmore
Bike for Dad

Bike for Dad "ปั่นเพื่อพ่อ"

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรม Bike for Dad "ปั่นเพื่อพ่อ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม...
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 “เพชรน้ำหนึ่ง...ซึ้งใจ วัยเ...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สารเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฯ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สารเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฯ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สารเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ ไม่พร้อมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน เป็...

ประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน

งานวันเด็ก ประจำปี 2559

งานวันเด็ก ประจำปี 2559

วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลพอกน้อย ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความส...
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ณ ค่ายเยาวชน อุทยานแห่งชาต...
พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬายุวชนเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา ตำบลพอกน้อยประจำปี 2558

พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬายุวชนเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา ตำบลพอกน้อยประจำปี 2558

พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬายุวชนเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา ตำบลพอกน้อยประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง โดยมีนายวีระ ฤกษ์วาณ...
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนุชุมชนบดมาดพอกน้อย เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 ที่ส...

ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ

สื่อการเรียนมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ 13 มกราคม 2559
สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Readmore
ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3
ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางออกอากาศ (DLTV 1 - 12 (ป.1 - ม.6) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หากมีข้อสงสัย โทร. 0-2575-8641

ติดต่อเรา

  • อีเมลล์ info@bodmadphoknoi.ac.th
  • โทรศัพท์ 042-746368
  • ที่อยู่ ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 47220