ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

Arrow up
Arrow down

เมนูหลัก

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ท่านรองฯจารึก  เกื้อทาน
วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น ผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 ร่วมงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการนายจารึก เกื้อทาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ณ อาคาร ร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้

ประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน

มิถุนายน 29, 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

in ประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน by Super User
โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกพระคุณของครู โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการไหว้ครูในวันพฤหัส ที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยในปีนี้รูปแบบพานไหว้ครูสวยงาม เเละมีความคิดสร้างสรรค ทุกห้องเรียน อ่านต่อ >>>
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
พฤษภาคม 29, 2560

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

in ประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน by Super User
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีการหาเสียง จัดสถานที่ คูหาเลือกตั้ง และ จำลองขั้นตอนการเลือกตั้งจริง ณ อาคาร 1… อ่านต่อ >>>
พฤษภาคม 19, 2560

บรรยากาศสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน

in ประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน by Super User
บรรยากาศสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อ่านต่อ >>>
ธันวาคม 16, 2559

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดนครพนม

in ประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน by Super User
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนการชุมชนบดมาดพอกน้อยได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดนครพนม เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีการแวะเยี่ยมชมสถานที่ดังนี้ อ่านต่อ >>>
  • ประชาสัมพันธ์งานสารสนเทศ
  • ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
  • ประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคล
มีนาคม 10, 2560

วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์จาก Google Apps For Education

in งานสารสนเทศ by Super User
โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยเปิดให้บริการ Google Apps for Education สำหรับนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนฯ เพื่อเป็นบริการทางเลือกสำหรับใช้งานระบบเอกสาร และบริการอื่นๆ บน Cloud อ่านต่อ >>>
ธันวาคม 15, 2559

การ Login เพื่อเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต

in งานสารสนเทศ by Super User
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมฐานข้อมูลสมาชิกให้แก่ครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สามารถทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ OBEC Internet Access Verification System (ระบบยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต) ได้แล้ว อ่านต่อ >>>
กรกฎาคม 25, 2559

การใช้งาน File Server

in งานสารสนเทศ by Super User
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(File Server) หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ทรัพยากร (Resources) ต่างๆ ซึ่งได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ น่วยความจำสำรอง ฐานข้อมูล และโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น ในระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)… อ่านต่อ >>>
กรกฎาคม 21, 2559

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต

in งานสารสนเทศ by Super User
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต อ่านต่อ >>>
เมษายน 27, 2560

คู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่่ 1/2560 (ป.1-6 และ ม.1-6)

in ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ by Super User
ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือครูพระราชทาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แล้ววันนี้ อ่านต่อ >>>
มกราคม 13, 2559

สื่อการเรียนมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

in ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ by Super User
สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล… อ่านต่อ >>>
ธันวาคม 23, 2558

ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558

in ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ by Super User
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3  อ่านต่อ >>>
ธันวาคม 23, 2558

ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558

in ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ by Super User
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6  อ่านต่อ >>>
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
พฤษภาคม 26, 2560

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4

in ประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคล by Super User
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 ได้จัดการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธานเปิด เพื่อมอบแนวนโยบายของ… อ่านต่อ >>>

ติดต่อเรา

  • อีเมลล์ info@bodmadphoknoi.ac.th
  • โทรศัพท์ 042-746368
  • ที่อยู่ ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 47220