เมนูหลัก

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี่ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี่ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 19 สิงหาคม 2559

ด้วยทางโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  แทนตำแหน่งที่ว่างลง  ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ ศธ 04143/2817 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  ได้รับจัดสรรอัตราจ้างครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

Readmore
การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2559

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 มีนาคม...
การจัดงานวันครู  ประจำปี  2559

การจัดงานวันครู ประจำปี 2559

ด้วยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพรรณานิคม ร่วมกับโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โรงเรียนสังกัด สพม. 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์...

ประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน

งานวันเด็ก ประจำปี 2559

งานวันเด็ก ประจำปี 2559

วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลพอกน้อย ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความส...
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ณ ค่ายเยาวชน อุทยานแห่งชาต...
พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬายุวชนเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา ตำบลพอกน้อยประจำปี 2558

พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬายุวชนเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา ตำบลพอกน้อยประจำปี 2558

พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬายุวชนเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา ตำบลพอกน้อยประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง โดยมีนายวีระ ฤกษ์วาณ...
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนุชุมชนบดมาดพอกน้อย เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 ที่ส...

ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ

สื่อการเรียนมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ 13 มกราคม 2559
สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Readmore
ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3
ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางออกอากาศ (DLTV 1 - 12 (ป.1 - ม.6) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หากมีข้อสงสัย โทร. 0-2575-8641

ประชาสัมพันธ์งานสารสนเทศ

การใช้งาน File Server

การใช้งาน File Server

งานสารสนเทศ 25 กรกฎาคม 2559
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(File Server) หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ทรัพยากร (Resources) ต่างๆ ซึ่งได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ น่วยความจำสำรอง ฐานข้อมูล และโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น ในระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)…
Readmore
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ระบบยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต คืออะไร

ระบบยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต คืออะไร

ระบบยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต คืออะไร มีการทำงานอย่างไร Authentication เป็นวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบผู้ที่มาใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต...
การตั้งค่า Windows 7 เพื่อใช้งาน OBEC_WiFi

การตั้งค่า Windows 7 เพื่อใช้งาน OBEC_WiFi

วิธีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ Windows 7 เพื่อเชื่อมต่อกับ OBEC_WiFi เพื่อให้เราสามารถใช้ Internet แบบไร้สาย

ติดต่อเรา

  • อีเมลล์ info@bodmadphoknoi.ac.th
  • โทรศัพท์ 042-746368
  • ที่อยู่ ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 47220