อาคารสถานที่

โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

 • อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง
 • อาคารประกอบ จำนวน 1 หลัง (เป็นอาคารปฐมวัย)
 • อาคารดนตรี – นาฏศิลป์ จำนวน 1 หลัง
 • อาคารห้องสมุด จำนวน 1 หลัง
 • อาคารภาษาไทย จำนวน 1 หลัง
 • อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้ จำนวน 1 หลัง
 • ส้วม จำนวน 3 หลัง
 • บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
 • สนามเด็กเล่น 1 สนาม
 • สนามฟุตบอล 2 สนาม
 • สนามบาสเกตบอล 1 สนาม
 • สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม