ขนาดพื้นที่

ปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย มีเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา