โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

 1. อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง
 2. อาคารประกอบ จำนวน 1 หลัง (เป็นอาคารปฐมวัย)
 3. อาคารดนตรี – นาฏศิลป์ จำนวน 1 หลัง
 4. อาคารห้องสมุด จำนวน 1 หลัง
 5. อาคารภาษาไทย จำนวน 1 หลัง
 6. อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้ จำนวน 1 หลัง
 7. ส้วม จำนวน 3 หลัง
 8. บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
 9. สนามเด็กเล่น 1 สนาม
 10. สนามฟุตบอล 2 สนาม
 11. สนามบาสเกตบอล 1 สนาม
 12. สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

รับจดหมายข่าวฯ ผ่านระบบ e-mail โดยการกรอก e-mail ของท่านและคลิกที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"