เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เขตพื้นที่บริการ  4  หมู่บ้าน ได้แก่

  1. บ้านพอกน้อย หมู่ 1 
  2. บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8 
  3. บ้านบดมาด หมู่ 4
  4. บ้านบดมาด  หมู่ 11 

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

รับจดหมายข่าวฯ ผ่านระบบ e-mail โดยการกรอก e-mail ของท่านและคลิกที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"