งานบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี 2561

งานบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  ได้จัดงานบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี 2561 โดยการนำของท่าน ผอ.ธีรพล  ผ่องกมล คณะครูนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้เสียสละและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งจึงสำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี ขอบคุณท่านผู้นำชุมชน ท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียน

ภาพกิจกรรม

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

รับจดหมายข่าวฯ ผ่านระบบ e-mail โดยการกรอก e-mail ของท่านและคลิกที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"