พัฒนาจิตใจ

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยได้ส่งเสริม ทางด้านการพัฒนาจิตใจให้กับนักเรียน และ บุคลากรภายในสถาบันฯ โดยตลอดมา โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ศีลธรรม และ พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย ทางสถาบัน และ ชุมนุม / ชมรม ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมขึ้น ตลอดภาคการเรียน เช่น การตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ และยังมี ตักบาตรในวาระโอกาสต่างๆ ในช่วงของการเปิดภาคการเรียน ซึ่ง จัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้มาโดยตลอด และได้รับความสนใจจากนักศึกษา ตลอดจน บุคลากรในสถาบันฯ มาเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ กันมากมาย

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

รับจดหมายข่าวฯ ผ่านระบบ e-mail โดยการกรอก e-mail ของท่านและคลิกที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"