คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ทางโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้มีบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับ บุคลากร และ นักเรียน และบุคคลทั่วไป ภายในสถาบัน ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่บริการนั้น มีความเพียงพอ ต่อบุคลากรภายในสถาบัน บริการห้องอินเตอร์เน็ตไร้สาย แบ่งออกเป็น

  1. ห้องบริการ คอมพิวเตอร์พีซี (Room A) "CL10"
  2. ห้องสมุด
  3. ห้องเรียนต่างๆ
  4. จุดเชื่อมต่อไร้สาย 14 จุด
  5. เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย เป็นเครือข่ายเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนสถาบันการศึกษา UniNet
  6. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามโครงการ MOENet

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ยังได้มีการจัดอบรม สอนการใช้งานโปรแกรม ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใน สำหรับบุคลากร และ นักศึกษาที่สนใจ สามารถเข้ามาอบรมการใช้งานโปรแกรมต่างๆได้อีกด้วย

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

รับจดหมายข่าวฯ ผ่านระบบ e-mail โดยการกรอก e-mail ของท่านและคลิกที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"