กีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย มีสนามกีฬา เป็นสถานที่ออกกำลังกาย สำหรับนักเรียน บุคลากรภายในสถาบัน และบุคคลทั่วไป

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

รับจดหมายข่าวฯ ผ่านระบบ e-mail โดยการกรอก e-mail ของท่านและคลิกที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"